Kategoriarkiv: Nyheder

Månedens billede juni

Så blev det endelig sommer.

Fra Sankt Hans aften i Solgårdsparken 1980.

Måske samme pige nogle år senere.

Hvis nogen kender pigerne, vil vi meget gerne have deres navne.

Månedens billede maj 2023.

Brevkort af Vråby by set fra sognevej mellem Endeslev og Vråby mod syd.
Til venstre for kirken kan man se Knabstedgård. Mellem kirken og vejen kan skimtes stråtaget af Dalagergård.
Brevkortet er fra først i 1920’erne på bagsiden står
 
”Fru Wilhelmine Petersen
Lille Taarnby
Pr Haarlev St.”
 
 ”Til Lykke paa
Fødselsdagen
Fra os alle.
Anny Nielsen Margistraten”

Generalforsamling mandag d. 20. februar 2023, kl. 19.00, Mødestedet, Bredgade 1, Hårlev

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning, der sættes til godkendelse af generalforsamlingen
 5. Arkivlederens beretning, der sættes til godkendelse af generalforsamlingen
 6. Kassereren fremlægger til godkendelse af generalforsamlingen
  Bilagskontrolleret regnskab
  b. Forslag til budget
  c. Forslag til kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen. Valgperiode 2 år
  2 medlemmer i lige år. Da Inger Olsen udtræder skal vælges 1 medlem
  b. 1 medlem i ulige år. På valg Inge Janning (villig til genvalg).
  c. 1 suppleant hvert år. På valg Bjørn Kristensen
 9. Valg af bilagskontrollanter. Valgperiode 2 år. 1 bilagskontrollant hvert år. På valg Carsten Pedersen (villig til genvalg)
 10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant. På valg hvert andet år. (lige årstal)
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formand John Pedersen, Egevej 3, 4652 Hårlev senest d. 12. februar 2023 eller mail .

Efter generalforsamling foredrag
Museumsinspektør Naomi Pinholt, Østsjællands Museum
Skattejagt på museet efter gamle kaminfigurer til spritnye corona-masker

Arkivernes Dag

På Arkivernes Dag, lørdag den 12. november 2022 kl. 11-15, holder vi Åbent Hus arrangement i Vallø Lokalhistoriske Arkiv.
Der vil være mulighed for at få hjælp til at finde historiske oplysninger om dit hus, og vi vil vise 3 ældre film fra vores område:


Sidste arbejdsdag for Finn Fahnoe, samt glimt fra Østbanen før i tiden.


Vallø Kommune historie op til 2005.

3 generalforsamlinger på en aften

Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv er nedlagt, men aktiviteterne fortsætter i Vallø Lokalhistoriske Arkivforening. Det skete på generalforsamlinger d. 24. marts på Mødestedet, Hårlev.

Medarbejder søges

Vi søger en frivillig medarbejder, som kan hjælpe med vores hjemmeside og evt. Facebook.
Henvendelse til arkivlederen: eller 56 28 70 90 i åbningstiden,
eller kig ind (torsdag 14:00 – 17:30).

Vallø på Nationalmuseet

Vallø er fint repræsenteret på Nationalmuseet.

Tryggevældestenen er permanent udstillet, og i Oldtidsudstillingen er Himlingøjegravpladsen en vigtig del af det udstillede. Her et billede af det smukke drikkehorn af rødt glas

(Billede fra Nationalmuseet)

Læs mere om den flotte udstilling og spændende historie her:

https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/aeldre-jernalder-500-fkr-400-ekr/en-fyrsteslaegt-fra-stevns/