Generalforsamling mandag d. 20. februar 2023, kl. 19.00, Mødestedet, Bredgade 1, Hårlev

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning, der sættes til godkendelse af generalforsamlingen
 5. Arkivlederens beretning, der sættes til godkendelse af generalforsamlingen
 6. Kassereren fremlægger til godkendelse af generalforsamlingen
  Bilagskontrolleret regnskab
  b. Forslag til budget
  c. Forslag til kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen. Valgperiode 2 år
  2 medlemmer i lige år. Da Inger Olsen udtræder skal vælges 1 medlem
  b. 1 medlem i ulige år. På valg Inge Janning (villig til genvalg).
  c. 1 suppleant hvert år. På valg Bjørn Kristensen
 9. Valg af bilagskontrollanter. Valgperiode 2 år. 1 bilagskontrollant hvert år. På valg Carsten Pedersen (villig til genvalg)
 10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant. På valg hvert andet år. (lige årstal)
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formand John Pedersen, Egevej 3, 4652 Hårlev senest d. 12. februar 2023 eller mail .

Efter generalforsamling foredrag
Museumsinspektør Naomi Pinholt, Østsjællands Museum
Skattejagt på museet efter gamle kaminfigurer til spritnye corona-masker