Velkommen til Vallø Lokalhistoriske Arkiv

Bestyrelsens sammensætning
Formand Jørgen Larsen
Næstformand Jan Lund Petersen
Kasserer Anne Olsen
Sekretær Inger Olsen
Ib Petersen
Arkivleder: Inger Olsen

Husk at vi har åbent torsdage kl. 14-17.30 og vi er glade for besøg.
Besøg og på:
Bredgade 1
Hårlev