Velkommen til Vallø Lokalhistoriske Arkiv

Mød os i Hårlev Hallen,
fredag d. 29. september 2023, kl. 14 – 18
til foreningernes dag