August måneds billeder

Høsten er gået i gang 1915

På billedet er  Jørgen Isak Petersen  og børn i gang. 

Damptærskning i Strøby ca. 1910 – 1920

Tærskeværk bestiltes af den enkelte gårdejer umiddelbart efter høst. Til hans gård ankom et helt tærskehold, som i løbet af en dag eller 2 tærskede al hans kornhøst. Halmen blev lagt på loft og kornet enten opbevaret hos ham eller sendt til møllen til maling.