Nyt medlem af bestyrelsen

Jørgen Larsen er af Stevns Kommune udpeget som kommunal repræsentant til vores bestyrelse. Han afløser Leif Nielsen.