Medlemsskab

Vallø Lokalhistorisk Arkiv er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark – SLA