Arbejdsområde

Vallø Lokalhistoriske Arkivforening har hjemsted i Stevns kommune – og arbejdsområdet er Strøby, Varpelev, Valløby, Hårlev, Himlingøje, Endeslev og Vråby sogne.

Arkivets formål er at at indsamle, registrere, journalisere og bevare arkivalier, billeder, film, video- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset art, som er af ikke-statsligt tilhørsforhold, med tilknytning til lokalområdets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Arkivet skal stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og skal gennem udadvendt virksomhed fremme kendskabet til og styrke interessen for lokalhistorien ved at formidle foreningens materialer på de i for tiden anvendte medier – herunder hjemmeside og anden teknologi.

Vallø Lokalhistoriske Arkiv er medlem af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver – SLA.