Pga. Corona situationen er Vallø Lokalhistoriske Arkiv er lukket indtil videre