Månedens billede maj 2023.

Brevkort af Vråby by set fra sognevej mellem Endeslev og Vråby mod syd.
Til venstre for kirken kan man se Knabstedgård. Mellem kirken og vejen kan skimtes stråtaget af Dalagergård.
Brevkortet er fra først i 1920’erne på bagsiden står
 
”Fru Wilhelmine Petersen
Lille Taarnby
Pr Haarlev St.”
 
 ”Til Lykke paa
Fødselsdagen
Fra os alle.
Anny Nielsen Margistraten”