Forfatterarkiv: Inger Olsen

August måneds billeder

Høsten er gået i gang 1915

På billedet er  Jørgen Isak Petersen  og børn i gang. 

Damptærskning i Strøby ca. 1910 – 1920

Tærskeværk bestiltes af den enkelte gårdejer umiddelbart efter høst. Til hans gård ankom et helt tærskehold, som i løbet af en dag eller 2 tærskede al hans kornhøst. Halmen blev lagt på loft og kornet enten opbevaret hos ham eller sendt til møllen til maling. 

 

Månedens billede juni

Så blev det endelig sommer.

Fra Sankt Hans aften i Solgårdsparken 1980.

Måske samme pige nogle år senere.

Hvis nogen kender pigerne, vil vi meget gerne have deres navne.

Månedens billede maj 2023.

Brevkort af Vråby by set fra sognevej mellem Endeslev og Vråby mod syd.
Til venstre for kirken kan man se Knabstedgård. Mellem kirken og vejen kan skimtes stråtaget af Dalagergård.
Brevkortet er fra først i 1920’erne på bagsiden står
 
”Fru Wilhelmine Petersen
Lille Taarnby
Pr Haarlev St.”
 
 ”Til Lykke paa
Fødselsdagen
Fra os alle.
Anny Nielsen Margistraten”

Generalforsamling mandag d. 20. februar 2023, kl. 19.00, Mødestedet, Bredgade 1, Hårlev

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning, der sættes til godkendelse af generalforsamlingen
 5. Arkivlederens beretning, der sættes til godkendelse af generalforsamlingen
 6. Kassereren fremlægger til godkendelse af generalforsamlingen
  Bilagskontrolleret regnskab
  b. Forslag til budget
  c. Forslag til kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen. Valgperiode 2 år
  2 medlemmer i lige år. Da Inger Olsen udtræder skal vælges 1 medlem
  b. 1 medlem i ulige år. På valg Inge Janning (villig til genvalg).
  c. 1 suppleant hvert år. På valg Bjørn Kristensen
 9. Valg af bilagskontrollanter. Valgperiode 2 år. 1 bilagskontrollant hvert år. På valg Carsten Pedersen (villig til genvalg)
 10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant. På valg hvert andet år. (lige årstal)
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formand John Pedersen, Egevej 3, 4652 Hårlev senest d. 12. februar 2023 eller mail .

Efter generalforsamling foredrag
Museumsinspektør Naomi Pinholt, Østsjællands Museum
Skattejagt på museet efter gamle kaminfigurer til spritnye corona-masker

Arkivernes Dag

På Arkivernes Dag, lørdag den 12. november 2022 kl. 11-15, holder vi Åbent Hus arrangement i Vallø Lokalhistoriske Arkiv.
Der vil være mulighed for at få hjælp til at finde historiske oplysninger om dit hus, og vi vil vise 3 ældre film fra vores område:


Sidste arbejdsdag for Finn Fahnoe, samt glimt fra Østbanen før i tiden.


Vallø Kommune historie op til 2005.