Bestyrelse

Vallø Lokalhistoriske Arkivforening

Vallø Lokalhistoriske Arkiv er efter en beslutning i Kommunalbestyrelsen i 2018 overgået fra at være et kommunalt arkiv til at være et foreningsarkiv. Dermed er der sket en harmonisering af de to lokalhistoriske arkiver i Stevns Kommune, idet Stevns Lokalhistoriske Arkiv altid har arbejdet som et foreningsarkiv med frivillige og ulønnede kræfter.

Vallø Lokalhistoriske Arkivforenings bestyrelse er:

Jørgen Larsen – Formand –  Kommunal repræsentant 

Jan Lund Petersen – Næstforman

Frank Aagaard

Inge Janning

Inger Olsen – Arkivleder og sekretær

Anne Olsen – kasserer