Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv

Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv er en forening, hvis vigtigste opgave er at samle og udbrede kendskabet til vores egn og egnshistorie.

Vi afholder ture og foredrag for at lære egnen og vore naboer bedre at kende, og skriver, udgiver og sælger bøger med lokalhistorisk indhold.

Kontakt

Formand Bjarne Andersen.       Tlf. 5657 8118         Mail

Kasserer Edith Hansen             Tlf. 5628 6484         Mail