Landsbyen Lille Tårnby

Landsbyen Lille Tårnby
Dan Pedersen, der er født 1927 i Ll. Tårnby har i sin nyligt udgivne bog fortalt levende om denne lille landsby beliggende mindre end 1 km fra Hårlev ved Tryggevælde Å’ s bred med en smuk udsigt til Stevns og landsbyen Varpelev.
Dan indleder sin bog med at berette, at store dele af Danmark for millioner af år siden var dækket af hav. Hævning af havbunden har efterhånden skabt det nuværende land med den mindre fjord, der i dag udgør ådalen, som en del af året er kraftigt oversvømmet. Ådalen henlægger derfor blot som et eng- og græsareal med en rig flora og fauna til glæde for naturelskere og græssende kvæg.
Han fortsætter op igennem tiden med udviklingen i netop dette område fra stenalder over bronzealder til vikingetid og middelalder, hvor 6 gårde i den nærliggende landsby Tårnby blev udflyttet til deres fjernere agre. Netop ved denne udflytning opstod to Tårnby’er i området nemlig: Store og Lille Tårnby.
Ved udskiftningen i 1797 af Ll. Tårnby blev de 50-60 mindre agre den enkelte gårde rådede over samlet til én stor ager i direkte forlængelse af gårdens toft. En enkelt gård blev dog flyttet ud og bygget på sit markareal udenfor landsbysamfundet.
Dan fortsætter beretningen op i nutiden og slutter med at beskrive de 7 jordløse huse, 5 husmandssteder, 6 gårde og 1 sommerhus (englod) med de tidligere samt nuværende ejerforhold herunder de slægtsmæssige data og relationer.
Bogen kan købes på Vallø Lokalhistorisk Arkiv.