September billede 2019

Marie og Rasmus Rasmussen, Dambækgård ved deres bryllup den 29. september 1922.

Deres yngste  søn, Hans, måtte i 1954, da han som 22-årig var inde som soldat, tage hjem for at tage sig af gården, da faderen døde.
Søsteren var på det tidspunkt blevet uddannet sygeplejerske og gift med en gårdmand, og broderen havde allerede sin egen gård.

Siden drev Hans gården selv. Moderen tog sig af husholdningen og Hans af det udendørs. Hans mistede sin mor i 1992 og boede siden alene på gården. Børn og egen familie blev det ikke til for Hans, som blev sidste generation på Dambækgård.

Vi har lavet en hel lille udstilling om Hans på Dambækgård – den kan ses på Mødestedet, Bredgade 1 i Hårlev