September billede 2016

B2520

Øst sjællands Jernbane Selskab – Østbanen

startede egentlig i 1864 som en smalsporet jernbane mellem Fakse Kalkbrud og Fakse Ladeplads, hvor der udelukkende blev transporteret kridt i hestetrukne tipvogne. 6 år senere åbnede jernbanestrækningen fra Roskilde til Køge – Næstved – Vordingborg. Kort tid efter begyndte Fakse Kalkbrud og egnens større godser at diskutere en anlæggelse af en jernbane på Stevns bl. a. blev foreslået en bane fra Fakse Ladeplads til Tureby, men denne blev aldrig bygget.
Person- og varetransporten på Stevns foregik dengang med hestevogne ad plørede og ujævne veje med kun 2 overkørsler over Tryggevælde Å (Strøby Egede og Hellested). Postbefordringen skete med diligence fra Køge til St. Heddinge 2 gange ugentlig.
Som følge af drøftelserne samt passagersituationen på Stevns besluttede Rigsdagen i 5. maj 1874 at anlægge en jernbanelinie fra Køge til Fakse Ladeplads med sidespor fra Hårlev til Rødvig.
Østbanen blev officielt indviet den 30. juni 1879 med deltagelse af kongefamilien (Chr. IX og kronprins Fr. XIII), den russiske enkekejserinde Dagmar samt ministre, borgmestre og andre særligt indbudte.
Langs banen blev bygget stationsbygninger efter fuldstændig ens tegninger dog i forskellig størrelse med Hårlev, St. Heddinge og Fakse som de største bygninger samt remise og en reparationshal ved Hårlev Station. I flere af stationsbygningerne var indrettet særskilte lokaler til postvæsnets brug.
Vejoverkørslerne blev manuelt bombetjente af banepersonalets hustruer, som boede i de ved overkørslerne beliggende banehuse. Alle banebommene er i dag fuldt automatiserede.
De første tog var damplokomotiver, der afløstes af skinnebus, senere diesellokomotiv samt over Y-tog til de nuværende moderne togstammer.