September billede 2015

Endeslev kirke 2

Endeslev kirke

Endeslev kirke er 1 af de 3 kirker, som udgør pastoratet Endeslev-Vråby-Himlingøje.
Kirken hører til blandt de yngre af den tidl. Vallø Kommunes kridtstenskirker, da den først er bygget i den senromantiske periode d.v.s. ml. 1175-1275 – resterne af denne kan ses i skibets mure samt vestgavlen. Igennem de følgende par hundrede år bliver kirken restaureret og udvidet med til- og ombygninger samt et tårn og fremstår nu i en sengotisk byggestil.
Et sagn fortæller, at en opførelse af kirketårnet vakte stor vrede hos trolden, der boede på Isterbjerget i Vråby. Han kastede i vrede en stor kampesten imod kirken og ramte tårnet, hvorved dette drejede sig en kvart omgang. Derfor sidder tårnet modsat de fleste andre kirkers tårne i Danmark. Stenen endte i landsbyens gadekær, hvor det fortsat befinder sig.
På kirkens nordre væg over den blændede dør er indskåret teksten: 1637 den 17 august døde Jacob Nielssøn som bode her udi Endisløv oc ligger herudfor begrafvit.
Den døde havde af en eller grund ikke kunnet få en plads i kirken, men trods alt har nogen haft et ønske om at sætte denne ukendte Jacob et varigt minde. Hvorfor ?
Indskåret i korets nordside står: 1807 29 aug war engelskmænd her.
Denne indskrift har imidlertid historiske facts. Under Napoleonskrigene, hvor Danmark egentlig havde erklæret sig neutral, blev alligevel besat af en engelsk hærafdeling, der gik i land i Nordsjælland. Englænderne gjorde efter det i lokalområdet ret kendte ”træskoslag” ved Herfølge kirke ophold i Endeslev.
Slaget bestod mellem danske landeværnssoldater d.v.s. bønderkarle med le og træsko på fødderne og engelsk militærsoldater. Slagtes udfald var givet på forhånd og resultatet blev da også at landeværnssoldaterne flygtede over hals og hoved efterladende sig sine træsko og le.
Nogen mente åbenbart, at denne begivenhed var så betydningsfuld, at den skulle foreviges ved en indridsning i kirkemuren.