Juni billede 2014

Ranehuset, 2013

Ranestedet i Varpelev

Ranestedet – eller som det oprindeligt hed: Varpelevgård – var en tidligere fæstegård under Gjorslev.
Undersøgelser har vist, at der her på grunden i 1200-tallet lå en stor herregård bygget af ridderen Rane Jonsen – en af kong Erik Klippings betroede hirdmænd. Rane Jonsen blev sammen med andre adelsmænd bl.a. Marsk Stig, som helt korrekt hed Stig Andersen, anklaget for i 1286 at have myrdet Erik Klipping i Finderup lade. Efter udåden blev de 9 sammensvorne dømt fredløse og måtte flygte ud af landet. Rane Jonsen blev i 1294 under sit ophold i Roskilde pågrebet og halshugget.
Varpelevgård nedbrændte totalt medio 1360’erne og blev ikke genopført. Gården, der var opført i røde munkesten, blev senere brugt ved udvidelse af den overfor beliggende kirke, som sandsynligvis også var bygget af Rani-slægten, der jo ejede Gjorslev under kirkens oprindelige opførelse. Efter Rani-slægten overgik Gjorslev til andre adelige familier og Varpelevgård blev omdannet til fæstegård. På gårdens areal i Varpelev by blev nu opført en firlænget gård, som i 1778 blev udvidet med det i kalksten og bindingsværk fortsat beliggende lille hus. Senere er den firlængede gård nedrevet og en stor del af dennes markarealer udstykket til èn gård og tre husmandsbrug.
I dag er det 4.500 m2 store areal indrettet til et lokalt kultursted drevet af Foreningen den selvejende Institution Ranestedet.
I Ranehaven, som er frit tilgængelig, er opstillet en bænkeplads med planche for den stevnske forfatter Martin A. Hansen samt en udsigtsplads. Herfra kan man nyde den smukke udsigt over Tryggevælde Ådal og Lammehøj, hvor en ung lokal mand i 1853 blev halshugget efter at have tilstået at have myrdet en ung pige fra byen.
I sommerperioden er guided gratis rundvisning på onsdage mellem 10-13.