Maj billede 2014

martin 8

Prambroen

Prambroen i Strøby Egede har igennem tiderne været anvendt og er fortsat et overfartssted mellem Sjælland og Stevns.
Stedet er på et gammelt kort markeret som overfartssted.
Da Tryggevælde Å her er både dyb og bred her skete overfarten før en egentlig bro blev bygget v.h.a. en fladbundet båd en såkaldt pram – heraf broens navn.
Strandområdet mellem Prambroen og Køge kaldes: Odden. Dette område har aldrig været under plov, hvilket vel nok skyldes, at dette består af strandsand og ral samt flintesten (kugleflint) iblandet lidt muld.
Odden var inden jordlovene i slutningen af 1700-tallet af Gjorslev gods udlagt som ”fæstejord” for en husmand, som boede i det på arealet beliggende mindre hus – Prambrohuset eller Stiftfiskerhuset, som nedbrændte totalt i 1966. Huset blev ikke opført påny. Ejendommens fæstemål havde som betingelse bl.a., at fæsteren skulle fiske laks, ål og andre fisk primært for levering til Gjorslev gods.
Odden blev af Gjorslev gods i 1886 solgt for 6.000 Rdl. til Vallø Stift, der fortsat er ejeren.
Under flintudvindingen langs stranden i det indre Køge Bugt opgravede og solgte Dansk Flintexport A/S kugleflint på området. Kugleflint blev benyttet som maleemne i bl.a. fajance- og porcelænsfabrikkerne i København.
Odden er i dag et rekreativt område med sjældne strand- og engplanter samt strand-og vadefugle.
Ved Prambroen er en offentlig P-plads, hvorfra man kan bevæge sig rundt ved Tryggevælde Å, som er et yndet fiskeområde, hvor der bl.a. foruden ål også kan hentes gedder og havørreder.
Også den nærliggende 18 Ha. store park – Solgårdsparken – er åben for offentligheden.