Oktober billede 2014

Solgården Strøby Egede

Solgården Strøby Egede

Solgården, der lå på adressen Stevnsvej 26-28, Strøby Egede, blev bygget i 1904 af Tårbæk-ægteparret Louis og Karen Bramson. Ægteparret, som i en periode opholdt sig på det overfor beliggende Vallø Strandhotel, blev så begejstrede for området Odden, Prambroen og Tryggevælde Ådal, at de besluttede at købe den overfor beliggende ubebyggede grund.
Her opførte de et hus på 215 m2 i 3 plan. Huset blev nogle år senere udvidet med en sidebygning samt et 4-kantet tårn med en ørn i hvert verdenshjørne.
Karen Bramson, der var forfatter til mange skuespil, havde ganske ofte besøg af forskellige kunstnere fra ind- og udland, hvorunder der blev danset, sunget og opført skuespil i ejendommens lokaler.
I 1914, da 1. verdenskrig begyndte, besluttede Karen Bramson at flytte permanent til Paris, hvorfor huset stod tomt, indtil det i 1917 blev købt af skibsreder Marius Nielsen, som ejede rederiet Progress i København. Skibsrederen ønskede at benytte dette som sommerhus.
Han købte straks efter grundarealet ned mod Tryggevælde Å og fik derved udvidet sit areal til 18 Ha. Endvidere lod han opføre en gartnerbolig, garage og stalde til sine travheste og øvrige dyr.
I parken blev plantet sjældne træer og buske, opstillet bænke, anlagt grusstier og bygget lysthuse. Efter hans hustru Ellen Marx Nielsens død i 1933 mistede han interessen for Solgården. Hans næste kone havde heller ingen interesse i huset, hvorfor Marius Nielsen i 1946 solgte dette til Københavns Kommune. Solgården blev nu indrettet til rekonvalescent-center for turbekulose patienter.
I 1966 blev det et opholdssted for psykiatriske patienter fra Skt. Hans Hospital i Roskilde. Allerede 1979 nedlagdes dette, og i 1985 fik Dansk Røde Kors tilladelse til at indrette Solgården til flygtninge hovedsagelig fra Iran og Irak. Året efter forlod Dansk Røde Kors bygningen, som nu fremstod i miserabel stand. Vallø Kommune købte nu Solgården og lod alle sidebygningerne nedrive og året efter også hovedbygningen.
I 1992 blev stiftet Solgårdsparkens Støtteforening, som havde det formål at bevare og vedligeholde Solgårdsparken som et rekreativt område. I 2000 indviedes ørneterrassen, som fortsat står på det sted, hvor Solgården lå.