Oktober / November billede 2016

b23Hårlev Købmandsforretning

Hårlev Købmandsforretning Hovedgaden 41, Hårlev menes bygget i samme år som Østsjællandske Jernbane Selskab (Østbanen) blev indviet nemlig i 1879.
I 1882 udstedte Bregentved gods næringsbevis til Hermann A. Seideling Visby med tilladelse til at drive købmands- og brændevinshandel ved Hårlev Station. Et par år efter overgik tilladelsen til købmand Ole Oluf Sørensen, som kun havde forretningen i endnu 2 år, hvor ejendommen blev købt af C. Wildt Aaderup. Han udlejede forretningen til købmand P. Ravn. I 1896 overtog Christen Hansen forretningen og drev denne indtil 1917, hvor en ny lejer overtog købmandshandelen.
Ejendommen er i årene efter sin opførelse solgt et par gange, inden Aage Willemoes-Petersen født i Karise køber denne for 72.000 kr i 1924. Willemoes-Petersen får af politimesteren i Køge et livsvarigt næringsbevis købmand med tilladelse til brændevinshandel fra sin forretning. Han driver forretningen i de sidste år i samarbejde med sin datter og svigersøn indtil sin død som 90-årig i 1984. I første mange år med salg af bl.a. sukker, gryn m.v. i ”løs” vægt samt kul, koks, gas og petroleum. Al handel foregik med personlig betjening af købmanden selv eller hans personale. Ikke al handel var kontant-handel. Kunderne havde mulighed for at få varerne indført i en personlig kontrabog, og det skyldige beløb så betales kort efter dennes lønningsdag. Den enkelte kunde havde også mulighed for udbringning af varer. Udbringningen hyppighed faldt dog i takt med at flere og flere af kunderne fik bil.
Efter Willemoes-Petersens død er forskellige små forretninger i lokalerne.
Ejendommen nedrives i 2006 og den nuværende Fakta-forretning etableres på arealet.