Oktober billede 2015

B1400Hårlev Bryggeri, Hårlev Bygade 1, Hårlev

Hårlev Bryggeri blev startet omkr. år 1880 af Chr. Pedersen på hans lille husmandssted i Ll. Linde, men allerede i 1885 besluttede han at afhænde ejendommen for at hellige sig landbruget. Den nye ejer Rasmus Pedersen fra Give i Jylland fortsatte ølproduktionen. Det gik så godt for ham, at han i 1898 købte kirkelodden på hjørnet af Hårlev Bygade og Hovedgaden. Her byggede han et nyt og mere tidssvarende bryggeri.
I de trange tider under krigen blev produktionen udvidet med et æblemosteri.
I 1912 solgte Rasmus Pedersen sin virksomhed til Axel Nielsen, hvis søn Wolmer videreførte dette til sin død i 1977.
Hårlev Bryggeri købte i 1916 det af handelsmand Chr. Olsen etablerede Carlsberg-øldepot.
Chr. Olsen – i folkemunde kaldt TingChristen – havde godt 10 år tidligere fra sin bopæl, Tinghuset på hjørnet af Faksevej og Hellestedvej indledt et samarbejde med Carlsberg-bryggerierne om et øldepot i Hårlev/Karise-området. Hans depot fik så megen fremgang, at han af pladshensyn måtte flytte dette til sit barndomshjem, Hovedgaden 2 lige over for Hårlev Bryggeri.
Hårlev Bryggeri blev efter brygger Wolmer Nielsens død gradvist afviklet. Vallø Kommune, der købte ejendommen som led i lokalplanen for en ny vejføring, lod herefter produktionsbygningerne nedrive.
I dag er kun Wolmer Nielsens privatbolig bevaret.