Oktober billede 2017

Hårlev Æg- og fjerkræeksport.

Grundlæggeren Carl Henriksen købte i 1933 en ægrute, hvor han indsamlede æg og høns, der var blevet for gamle til æglægning. Hønsene tog han med tilbage for at slagte og sælge dem. Senere købte han også hanekyllinger, ænder, gæs og kaniner med henblik på slagtning og videresalg. Han lejede sig ind på ejendommen Hårlev Bygade 7 og ansatte 2 damer til at slagte og klargøre hønsene til salg. Allerede i 1935 købte han grunden på adressen Hovedgaden 9, hvor han lod opføre en lagerbygning. Herefter gik det stærkt fremad, men der indtraf dog en vis tilbagegang under krigen 1940-45. Efter denne kom der atter gang i produktionen og salget. I 1952 måtte han bygge et nyt slagteri og senere også et frysehus, hvor han bl.a. opbevarede den store salgssucces ”Den grydefærdige Kylling”, der rent salgsmæssigt gik som varmt brød. I 1965 indtraf endnu en katastrofe, idet en del af virksomheden brændte nemlig ægpakkeriet og slagtehallen. Disse blev hurtigt genopført og produktionen kunne fortsætte.
I 1969, da Hårlev Æg- og Fjerkræeksport blev solgt til KFK A/S, var der ansat 100 mand og den daglige produktion udgjorde 20.000 slagtekyllinger, men allerede 6 år efter solgte KFK A/S ægpakkeriet til Danæg A/S. Produktionen af ægpakning blev herefter flyttet til Vordingborg, mens fjerkræslagtningen fortsat var i Hårlev. Efter fusionen mellem KFK A/S og Danpo A/S i 1977 lukkede også dette.
Hårlev Bibliotek, der havde sine lokaler på Hotherskolen, flyttede nu ind og bor her fortsat. Også Vallø Lokalhistoriske Arkiv har indrettet sig her.