November billede 2014

Strøby skole 1910

Lærer Otto Jensen Elvinge med skolebørn foran Strøby Rytterskole ca. 1910.

Under Den store nordiske Krig (1700 – 1720) mente kongen, Frederik IV, at rytterhæren måtte gøres mere effektiv,  så i årene 1715 – 1718 ordnede han krongodset i 12 rytterdistrikter fordelt over hele landet. Efter krigen ville han virkeliggøre en længe næret plan om at oprette 20 skoler i hvert rytterdistrikt for almindelige folks børn, ialt i løbet af 5-6 år 240 skoler + 1 på Bogø i 1727.
Rytterskolen i Strøby, som ses på billedet, blev bygget i 1724 inde midt på kirkegården, som den ser ud i dag, men den gang lå skolen kun en alen uden for kirkegårdsmuren.
Lige bag fotografen har der dengang været et vandhul, kaldet “Degnevandingen”. Lidt lavt har skolen været placeret også i forhold til kirkegårdens niveau, og i 1929 måtte man rive den ned. Den var ved at rådne væk på grund af fugt; men da havde man for længst forladt den og flyttet lærer og elever over i den nye skole, der var bygget i 1913 i den sydøstlige ende af byen.
Alle rytterskolerne blev udstyret med en fin sandstenstavle med en indskrift på latin og et vers på dansk. På latin står der: “Denne skole, ligesom ialt cirka 240 andre, grundlægger Vi til varig undervisning i de 12 rytterdistrikter i Vore lande i 1721.”
I året 1721 var det nemlig kongens 50 års fødselsdag.
Verset på stenene lyder (når man ser bort fra små stenhuggerfejl):

Halvtredsindstyve Aar, GUD, har DU mig opholdet,
At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet.
Thi yder ieg min Tack, og breeder ud DIT Navn.
Og bügger Skoler op, de Fattige til Gavn.
GUD lad i dette Værck DIN Naades Fylde kiende.
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende.
Lad altiid paa min Stool, een findes af min Ætt,
Som meener DIG  MIN GUD og DISSE SKOLER rætt.