November billede 2015

B579Skovkilde Andelsmejeri

Skovkilde Andelsmejeri, Skovleddet 2, Vråby blev oprettet som andelsmejeri i 1890 som en direkte følge af andelsbevægelsens fremgang i 1880’erne.Dette mejeri afløste de 2 i lokalområdet beliggende mejerier (Skrodsbjerg og Hestehaven).
Mælken, der af den enkelte landmand var opsamlet i mælkejunger, blev afhentet dagligt af en kontraktligt ansat husmand fra lokalområdet. Hver junge havde et særskilt indgraveret nummer, ud fra hvilket mejeriet kunne fastslå producentens navn til brug for mælkeafregning og -kontrol m.v. Mælkejungen blev efter tømning tilbageleveret landmanden evt. med restproduktet valle (fra smør- og osteproduktionen). Vallen brugtes som et fortyndende supplement af svinefoderet grut (malet byg).
Den fortsatte udvikling indenfor mælkeproduktionen bevirkede, at Skovkilde Andelsmejeri måtte lukke i 1969.