Marts billede 2014

Sagn om Hotherhøjen ved Hårlev Kirke

B555

En ung ridder kom forbi Elverhøj ved Hellested og lod sig lokke af nogle unge smukke piger i lette gevandter, der bød ham på en læskende drik af en guldskål. Lige før han satte skålen for munden, blev hesten urolig, og han tabte noget af indholdet på dens ryg. Straks blev håret svedet af, og der opstod en rygende plet. Ridderen slyngede resten af indholdet mod de svigefulde elverpiger. Hesten stak i galop ud over markerne skarpt forfulgt af de underjordiske.

De halede ind på ham, indtil han huskede, at elverfolket ikke kunne lide at krydse linier. Da han netop red langs en nypløjet mark, drejede han til højre og lod hesten springe over furerne. Dette bragte forvirring blandt forfølgerne, hvorved han nåede helskindet frem til Hårlev Kirke. Her søgte han tilflugt bag alteret, hvor han også anbragte det smukke guldbæger, der i mange år derefter stod på alterbordet.

Den unge ridder blev senere konge og fik navnet Hother. Han blev begravet tæt ved kirken, og man satte en høj omkring hans grav.

At det er et sagn fremgår tydeligt, når man erindrer sig, at kong Hother er meget tidligere end Hårlev kirke, som er bygget på sin nuværende plads af Jacob Sunesøn af Skjalm Hvide-slægten i årene 1187-90 tæt på oldtidshøjen. Det kan dog ikke afvises, at der kan have ligget et hedensk offersted her. Hvorvidt gravhøjen indeholder jordiske rester vides heller ikke, idet dette aldrig er undersøgt.