Marts billede 2017

Varpelev Brugsforening Varpelev Bygade 23

Den blev åbnet første gang den 5. juli 1902.
I 1989 viste brugsens omsætning et beløb under 2 mill., hvilket betød, at FDB, såfremt dette ikke blev større, måtte se sig nødsaget til at lukke denne.
Uddeler Rütger Vrede, der tiltrådte som uddeler i 1969, udfærdigede derfor en publikation, der blev omdelt til samtlige husstande i sognet med anmodning om at lægge sine daglige indkøb i brugsen.
I modsat fald ville denne blive lukket.
Dette gav imidlertid ikke den ønskede virkning. Den 21. juli 1990 måtte brugsen desværre holde ophørsudsalg og en æra sluttede. Den kunne ikke stå sig i konkurrencen med udviklingen i landdistrikterne og handlen overgik til den nærliggende landsby Hårlev.
Ejendommen blev senere solgt til privatbeboelse.