Marts billede 2016

B2714Det tidligere Vallø Kommunekontor – rådhus

Efter den af Folketinget vedtagne kommunalreform i 60’erne oprettedes den 1. april 1970 en ny kommunestruktur i Vallø med bygningen på Hovedgaden 38-40 som rådhus.
Nøjagtig 8 år tidligere havde de 4 kommuner Endeslev-Vråby, Hårlev-Himlingøje, Valløby-St.Tårnby og Varpelev sammensluttet sig i én kommune under navnet Vallø Kommune.
Ved den nye kommunestruktur i 1970 kom også Strøby kommune med ind i denne.
I forbindelse dannelsen af Vallø Kommune i 1964 blev ”skabt” et nyt kommunevåben beskrevet i heraldiske vendinger således:
I sølv i felt et grønt firkløver, det hele inden for en rød bort belagt med en krans af sølvroser. Firkløveret symboliserede de 4 kommuner og kransen Mette Rosenkrantz til Vallø, som i 1500-tallet tilbyggede slottet med bl.a. et tårn.
I 2007 blev Vallø Kommune efter vedtagelse i Folketinget fusioneret med Stevns Kommune og rådhuset flyttet til St. Heddinge. Dog blev i en årrække nogle af de administrative funktioner samt borgmesterkontoret bevaret her.
I 2015 flyttede de sidste funktioner og kontorer til St. Heddinge Rådhus og bygningerne blev ombygget til sundhedscenter.
Den på fotoet viste bygning er den oprindelige – bygget 1962. I årene efter er tilføjet adskillige tilbygninger.