Maj billede 2017

Enghuset, Karensvej 1 Elverhøj, Valløby (huset til venstre)

Tidl. folketingsmedlem og statsminister Thorvald Stauning købte i 1918 denne ejendom, som han brugte som sommerhus. Huset er opført i 1905 i mursten med tegltag.
Stauning brugte sommerhuset bl.a. som udgangspunkt for sine vælgermøder i Socialdemokratiets valgkreds i 1901 og senere i 1906.
Stauning blev efter Socialdemokratiets oprettelse i 1899 valgt som kandidat til Folketinget. Det lykkedes ikke for ham at blive valgt i 1901, da Faxe-kredsens anden folketingskandidat fra partiet Venstre tog den ene kandidat, der var opstillet i kredsen. Først ved det kommende valg i 1906 blev Stauning medlem af Folketinget.
Under sine valgmøder fik Stauning en stor og betydningsfuld støtte i skolelærer Einar Hvidbjerg Hansen, Vråby skole. Stauning cyklede adskillige gange til Vråby for sammen med skolelærer Hansen at gå til valgmøder i forsamlingshuse, på torve og andre steder i hele kredsen. I 1918 flyttede Stauning til en valgkreds i København og viste sig ikke mere hos sin gamle støtte. Stauning opholdt sig en del i sommerhuset, hvorfra han elskede at slappe af i en robåd på Tryggevælde Å med en fiskestang sammen med børn og børnebørn.
Thorvald Stauning blev født den 26.10.1873 i København og døde den 3.5. 1942. Han ligger begravet på Vestre Kirkegård.