Maj billede 2016

B316 M

Elbæk Andelsmejeri, St. Tårnby

Mejeriet blev taget i brug første gang den 7. jan. 1892 og skulle varetage mejeridriften for bønderne i Valløby og St. Tårnby sogne.
Andelsbevægelsen tog sin begyndelse i 1844 i byen Rochdale i England og bredte sig herfra til Danmark, hvor den omfattede 2 former:
1.  landbrugsbevægelsen i de Samvirkende danske Andelsselskaber med bl.a. mejeridriften
2.  Det kooperative Fællesforbund med bl.a. brugsforeninger.
Landbrugsbevægelsen opstod under landbrugskrisen i 1880’erne, hvor Danmarks første andelsmejeri blev indviet år 1882 i Hjedding i Ribe amt.
Første mejeribestyrer på Elbæk mejeri var Jørgen Larsen, der forblev der indtil 1897. Han skulle holde mindst én mandlig og én kvindelig medarbejder. Han havde fribolig samt en årlig løn på 800 kr + 3% af fortjenesten for salg af smør og 3% for salg af ost.
Af vedtægterne fremgår det, at hver interessent ved generalforsamlingerne havde én stemme for 1 ko og 2 stemmer for 5 køer og maksimalt 10 stemmer.
Der blev indgået en aftale med omegnens bønder om en daglig afhentning på deres gårde af mælk og tilbagelevering af mælkeprodukter som smør, valle og ost.
Mejeriet skulle ligeledes indkøbe rapskager (blev brugt som tilskudsfoder til køer). Betaling for disse produkter skulle tilbageholdes i hver leverandørs afregning.
Smørtransporten til Østbanen skulle varetages på skift af andelshavere på under 4 tdr. hartkorn jord.
Den største aftager af smør var grossisten Johan Keller, København, men der blev også blev indgået aftale med de lokale brugsforeninger om salg af mælkeprodukter.
Elbæk Andelsmejeri lukkede i sidste halvdel af 1900-tallet.