Maj billede 2015

Tryggevælde3Tryggevælde Å

Tryggevælde Å udspringer ved Ulsø i Bregentved slot’s baghave og udløber i Køge Bugt ved Strøby Egede. Den er med sin samlede længde på 45 km og bredde samme steder på 8-10 m Sjællands næstlængste å.
Igennem tiderne har dens vand været benyttet som drivkraft for en del vandmøller, men disse er nu blot historie.
Åen får gennem sit løb i landskabet tilløb fra diverse andre åer og bække, hvoraf den største et Stevns Å, som løber ud i Tryggevælde lidt øst for Hårlev. Disse 2 åer udgør det vi i dag kalder for Tryggevælde Ådal, der har sin begyndelse i udkanten af Karise. Selve ådalen, der for tusinder af år siden var en havbugt, udgør en længde ca. 25 km med største bredde på 500-600 m. Diverse aflejringer fra åerne samt landhævning har efterhånden dannet det landskab vi kender i dag.
Arkæologiske udgravninger lidt syd for Karise samt Hellested har vist, at der igennem tiderne har været en livlig færdsel over ådalen via stenlagte vejovergange, som senere blev træstolpebroer og til de overgange, der findes i dag. Den i dag mest trafikerede vej til Stevns er Prambroen.
Tryggevælde ådal er jævnligt oversvømmet, hvorfor ved åbredden beliggende engareal ikke kan opdyrkes. Engarealerne bruges derfor til afgræsning for ungkvæg, der har en vigtig rolle omkring miljøet med dens rige flora af sjældne planter samt et varieret og stort antal svømme- og vadefugle. Åen har tidligere kunnet besejles med falde pramme helt op til Karise, men dette er dog ikke fortsat en mulighed. I den nedre ende af åen er rig mulighed for udfoldelse af lystfiskeri, hvor både gedder, aborrer, ål og havørreder kan hentes op af åens vand.