April billede 2014

B1775

Flintudvinding ved Strøby

I 1890’erne begyndte man på strandmatriklerne i Egedemarken som i dag kaldes Strøby Egede, at indsamle og videresælge kugleflint. Kugleflinten brugtes som maleemne i porcelæns- og fajancefabrikkerne i København. Før man gik over til at anvende flint brugte man metalkugler. Disse havde dog uheldige egenskab, at de kunne ruste, hvorved der kom rustmateriale fajance- og porcelænspulveret. Flinten, der jo består af kulsyre, er dannet omkring 60 mill. år siden er hård som kvarts eller diamant. Herfra kommer udtrykket – hård som flint.
Indsamlingen foregik i de første år Egemarken men blev efterhånden som forespørgslen øgedes udvidet til at omfatte strækningen fra Køge Sønakke til Odden. Indtil omkr. 1910 manuelt med en stor greb og en hakke, hvor den enkelte indsamler lagde flinten i bunker. Disse blev herefter enten med hestevogn eller pr. trillebør fragtet til en opkøber. Opkøberen sorterede flinten efter størrelse og kvalitet. Man anvendte 3 kategoristørrelser, nemlig 25-45 mm, 45-65 mm og 65-85 mm. Senere anvendtes flint over 85 mm også, idet disse anvendtes til vejfyld. Flinten blev efterfølgende sendt til Køge Sdr. Havn for videre eksport.
Da F.L. Schmidt A/S i begyndelsen af 1900-tallet gik med i flintudvindingen fremstillede de en rørtromle til knusning af porcelæns- og fajancematerialer. Dette øgede omsætningen betydeligt, hvorfor firmaet også byggede en gravemaskine med et sorteringshus, hvori 2-3 mænd manuelt sorterede flinten fra det opgravede materiale. Også udgravningsområdet blev nu udvidet betydeligt, idet området Grøftemarken (Strøby Ladeplads) indgik i dette. FLS og firmaet Dansk Flintexport A/S byggede nu 2 siloanlæg ved sejlrenden i Køge Bugt, hvorfra flinten kunne losses direkte over i skibene.

Flintudvingen i Strøby sluttede i 1959 og i Danmark – i Hårbølle på Møn – i 1988.