Juni billede 2016

Varpelev kirkeVarpelev kirke

Varpelev kirke der er blandt de ældste kalkstenskirker i gl. Vallø Kommune, blev bygget under det store kirkebyggeri i det 11.-12. århundrede.
De første kirker blev opført som kapeller af egetræ af den lokale adelsmand som et guds hus for ham og hans nærmeste familie. Senere blev også bl.a. som følge af indførelsen af tiendeafgiften i 1135 givet adgang for andre kirkegængere. I 1200-tallet blev det oprindelige kapel ombygget til en kirke af kalkkvadre bestående af det nuværende skib, som igennem de følgende århundrede udvidedes med et kor, våbenhus og sakristi delvist opført af munkesten fra den overfor i 1367 nedbrændte hovedgård ejet af den mægtige Rane-slægt fra Gjorslev slot.
Eneste adgang til kirken er gennem det omkr. 1275 opførte kirketårn, hvis nederste del består af kalksten og afsluttende med munkesten og i 1600 forsynet med kalkstensstøttepiller. Kirken var oprindeligt gulkalket, men menighedsrådet har ønsket ikke at vedligeholde dette, hvorfor kirkens ombygninger forskellige til- og ombygninger tydeligt fremgår af dens ydre udseende.
Fra indgangen til kirken bevæger man sig igennem den oprindelige altertavle, som blev nedtaget medio 1920’erne.
I skib og kor ses de loftbårne rundbuer, hvoraf de i koret værende er flot bemalede. Over buen til koret ses en bemaling med bogstaverne C A omsluttet af en kongekrone og 2 løver samt årstallet 1706. CA er initialerne for dronning Charlotte Amalie gift med Chr. V. Dronningen købte i 1682 Gjorslev og blev således patronat for Varpelev kirke, som hun lod restaurere.
I koret ses altertavlen med et krucifiks bygget af Næstvedmesteren Abel Schrøder i begyndelsen af 1500-tallet. Krucifikset var oprindeligt ophængt på væggen i skibet, men blev i 1923 fundet på kirkens loft. Efter restaurering blev dette udskiftet med det oprindelige altertavle, som nu udgør indgangspartiet i tårnets indre.
I koret ses også kirkens oprindelige degnestol samt døbefont, den såkaldte Roskilde-font, hvoraf der i dag kun er få i Danmark.