Juni billede 2017

Himlingøje kirke

Himlingøje kirke er som den står nu opført indenfor årene 1475-1500 og fremtræder i dag i sengotisk byggestil med tårn, skib og kor. 2 korsarme blev tilbygget i 1872.
Det oprindelige trækapel, der blev bygget umiddelbart efter Danmark blev kristnet i slutningen af det 10. århundrede, blev omkring år 1100 udskiftet med en rundkirke. Denne, der havde en  ydermur i 6 meters højde og et indre tværmål på 7 meter, havde formentlig foruden at skulle tjene som kirke det formål at være en forsvarsbygning bl.a. overfor venderne, hvis plyndringstogter netop kulminerede i 1100-tallet. I tårnets østre indre fløj kan fortsat anes rester af den tidligere romanske rundkirke.
I kirkeskibet er ophængt en model af orlogsskibet Dannebrog, som blev bygget i 1850-62 og ophugget i 1898. Skibsmodellen, der har en længde på 2 m og en mastehøjde på 1,7 m, er bygget af falckredder Arne Pedersen, St. Heddinge. Skibet blev overdraget til kirken i 1961.
Himlingøje kirke blev ved reformationen i 1536 overtaget af kongen for i 1688 at blive tilskødet Otte Skeel til Vallø slot. Den 1. juni 1913 overgik kirken til selveje.
I 1967 blev Himlingøje kirke flyttet fra Hårlev til Endeslev/Vråby pastorat.