Januar billede 2017

foto-brandskildeBrandskildegård
lå på adressen Hovedgaden 69, Hårlev.
Gården var en tidligere fæstegård under Bregentved gods . I 1773 blev gården fæstet af  Peder Andersen og den fortsatte en del år i hans familie.
På jorderne blev dyrket frø af hvidkløver samt roer. På gårdens arealer afholdtes 1 gang årligt dyrskue, hvor der indfandt sig smukt udpyntede vogne samt mænd og kvinder i nationaldragter. Vognene kørte igennem Hovedgaden for at samles bag Brandskildegården.
Gårdens arealer blev udstykket til parcelhusbyggeri over 2 omgange. I årene 1961-65 solgte gårdejer Lauritz Johansen 27 udstykninger til parcelhusbyggeri. Allerede få år senere blev udstykket yderligere 21 grunde, som blev byggemodnet og solgt af Vallø Kommune. På jorderne ligger i dag et større parcelhus samt et gartneri.