Januar billede 2016

Vråby Kirke
Vråby Kirke

På Jellingstenen, som Harald Blåtand lod rejse i år 968, står bl.a. ”og gjorde danerne kristne”.
Dette betød dog ikke, at der straks blev opført et større antal kirker i Danmark. Kirkebyggeriet tog først rigtigt fart i den yngre middelalder d.v.s. 11-1200 tallet.
Først omkring 1250 blev på ”skolebanken” i Vråby bygget det kapel, som siden blev til den kirke, der står i dag.
Kirken er ligesom mange øvrige kirker på Stevns opført af kridtsten og har igennem flere til og ombygninger fået det sengotiske præg, den bærer i dag.
I perioden 1475-1536 er kirken forsynet med tårn af kridtkvadre i en noget ”skæv” stil d.v.s. sydmuren flugter med skibets langvæg. I 1978 opførtes det særprægede nye kapel med rundbuer, der dog i dag ikke bruges til dette formål.
Kirken er i lighed med mange andre landsbykirker opført af adelen – her ejeren af Vallø slot, der også havde ejerskabet indtil 1. januar 1910, hvor staten overtog dette.
Vråby sogn dækker de 2 landsbyer Vråby og Skrodsbjerg og er med sine ca. 140 husstande blandt de mindste i Danmark. Kirken er såkaldt annex-kirke d.v.s. at der ikke er tilknyttet en egentlig præstebolig (-gård) til denne. Pastoratet omfatter siden 1967 også de 2 kirkesogne Himlingøje Endeslev, hvor præsteboligen ligger.