Februar billede 2017

Vråby Sprøjtehus

Landsbyen Vråby, der indenfor ”bygrænsen” kun består af 21 husstande, er at finde på landkortet i det sydvestlige hjørne af Vallø gl. Kommune.
I landsbyens bymidte er beliggende en gammel sprøjtehus med en hestetrukken brandsprøjtevogn opstaldet.
Brandsprøjtevognen, der består bl.a. af en balje til vand samt en manuel pumpe, blev sidst anvendt ved en brand i landsbyen Skrodsbjerg i slutningen af 1960’erne.
Årsagen til at man byggede en sprøjtehus her var, at netop her lå byens gadekær. Denne blev imidlertid tildækket i 1922 efter en drukneulykke, hvor smedens søn omkom. Også byens fællesbrønd var placeret her. Den blev benyttet bl.a. af de husstande, som ikke selv havde gravet egen brønd samt når de etablerede private brønde i tørre somre ikke kunne levere tilstrækkeligt med vand. I dag står kun vandpumpen tilbage.
Overfor branddammen lå byens smedje, som altid var placeret nær et gadekær.
Området bag sprøjtehuset er i dag landsbyens grønne tumleplads, hvor man har opstillet bord/bænk til rasteplads for de cyklende turister. Det er bylaugets håb, at man en dag kan restaurere bygningen og den efterhånden noget forfaldne brandsprøjtevogn, således at denne kan indgå som et smukt ”klenodie” for Vråby og omegn.