Februar billede 2016

 B2685

Strøbyskolen

De 2 enevoldskonger Frederik d. 4. og 6. er egentlig ophavsmændene til det nuværende skolevæsen i Danmark. Fr. IV oprettede i 1721-24 i alt 420 rytterskoler i de 400 rytterdistrikter, hvorved landbefolkningens børn fik mulighed for et lære at læse og skrive – dog i begrænset omfang og en lidt ensformig indlæring (det lille katekismus). Først den af Fr. 6. i 1814 indførte almindelig undervisningspligt blev det egentlige udgangspunkt for undervisningen af børn.
I Strøby blev opført en rytterskole ved kirken og i 1863 en skole på Lodbjerggårds jorder på Lendrumvej mellem Strøby og Strøby Egede samt i 1885 en skole i Grøftemarken udenfor Strøby. Rytterskolen er nedrevet og arealet tillagt kirkegården og Grøftemarkskolen nedlagt.
I 1913 opførtes en skole på Strøby Bygade 89 til erstatning for de 3 skoler, men også denne måtte lide en grum skæbne som følge af udstykningen af Egemarken nu kaldt: Strøby Egede. Derfor byggede man i 1962 Strøbyskolen, som også i dag dækker skolebehovet for området.