December billede 2019

20 ÅR MED VINDEN SOM DRIVKRAFT
Skibet på billedet, Baltic, var en 4-mastet bramsejlskonnert af træ der forliste 2. oktober 1939.
Den var 52.24 meter lang, 10.29 meter bred og med en dybde på 3.44 meter, og  var målt til 451 BRT.
Skibet var ved forliset lastet med 500 tons sortflint fra Strøby Ladeplads til svensk havn.
Søndag d 1. oktober 1939 måtte skibet ankre og afvente tysk minelods gennem minefeltet mellem Falsterbo  og Møn . Det trak op til storm, og mandag mellem kl. 10 og 11 sank skibet efter at være hugget læk af  ankerkæden. Alle ombord – 8 mand og 2 kvinder – blev reddet af et nærliggende tysk vagtskib, som senere blev taget i land af lodsen i Rødvig.
Baltic fik ikke installeret hjælpemotor som mange andre sejlskibe. Dette var måske medvirkende til, at skibet sank i sidste halvdel af 1939, mens det lå for anker og ventede på lods og bugserhjælp ved minefeltet mellem Falsterbo og Møen.
Baltic løb september 1919 af stablen på rederiet AB Baltics værft i Lemland.  Sejlads med tømmer fra svensk, finsk og russisk havn til England blev for de kommende år skibets faste fart. England brød i mellemkrigsårene meget kul til eksport, og da landet ikke selv havde træ nok, måtte man importere tømmer til afstivning af minegangene.
I 1936 overtog Gustaf Erikson ledelsen af rederiet AB Baltic og lagde skibet op i Nystad i august 1938, da det var blevet sværere at konkurrere med de skibe, der havde fået ilagt motor.
Baltic lå således oplagt i Nystad langt ind i 1939, og havde igen skiftet ejer, idet købmand Frans Koskinen og kaptajn Widberg overtog det sammen med Werner Jokela for 150.000,- finske mark. De nye ejere overtog Baltic liggende i havnen ved AB Nystads Slip & Mekaniske Værksted.
Man overtog også kontrakt på levering af 2 ladninger tømmer til Nørresundby Tømmerhandel. Hvornår Baltic lagde ud igen er ukendt, men så sent som midt i juni synes skibet stadig at ligge i Nystad. Om begge laster blev leveret til Nørresundby er uvist, men sidst i september afsejlede man til Strøby Ladeplads, hvor man skulle indtage 500 tons sort-flint fra Dansk Flinteksport til Gustafberg, derfra skulle man tilbage til Nystad.
Så langt kom skibet aldrig.

Kilde: Vragguide.dk
NB! Juleferie på Vallø Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet har åbent sidste gang før juleferien torsdag d. 12. december – og åbner igen torsdag d. 2. januar