December billede 2017

Vallø Lokalhistoriske Arkiv ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.

Arkivet har siden 1990 været forankret i det kommunale miljø, men i august 2017 besluttede Stevns Kommunalbestyrelse (NFK-udvalget) at dette fra 1.1.2018 skulle omdannes til et foreningsarkiv.
Dette har medført en del ændringer omkring ledelse og ansvar.
Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv, har ikke ønsket at ”overtage” ansvaret for dette, hvorfor en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra denne forenings bestyrelse samt arkivet har sat sig sammen og oprettet foreningen: Vallø Lokalhistoriske Arkivforening.
Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Bredgade 1, Hårlev fortsætter med indsamling, offentliggørelse og opbevaring af lokalhistorisk arkivmateriale modtaget fra privatpersoner, -institutioner, foreninger og virksomheder i gl. Vallø Kommunes område.