August billede 2017

Gravhøjen Maglehøj i Varpelev

Gravhøjen ligger på Maglehøjvej mellem Varpelev og Hellested og er tilgængelig. Det er dog ikke muligt at komme ind i højen, da denne for et par år siden blev lukket med et gitterværk. Årsagen hertil er, at man fandt birkebarksmuld blandt gravhøjens kampesten. Nationalmuseet er i øjeblikket i færd med at undersøge, hvorfor denne birkebark smuldrer.
Der er i dag kun bevaret omkring 500 gravhøje spredt rundt omkring i Danmark. Gravhøjene, der  blev bygget som gravkamre af sten i bronzealderen for ca. 4-5.000 år siden, består af granitblokke i variabel størrelse samt overliggende muldjord, som i eftertiden er græsdækket. De mest berømte er nord- og sydhøjen ved Jelling kirke, som man mener er grav for Danmarks første kendte konge Gorm den Gamle. Også gravhøjene ved Himlingøje har tiltrukket sig stor opmærksomhed, at man ved udgravningen her har fundet betydelige smukke og værdifulde guldsmykker og ringe m.v. Dette fortæller os, at gravhøjene var forbeholdt mænd og kvinder, som havde en væsentlig indflydelse og magt.