August billede 2016

B2332Kratgården

Kratgården, Faksevej 12, St. Tårnby, som er en tidligere fæstegård under Vallø Stift, lå inden udskiftningen i 1805 på en toft bag gadekæret i St. Tårnby.
I 1771 blev gården fæstet af ungkarl Niels Larsen og den har siden været i hans slægts besiddelse.
Gården blev i 1867 købt af arvefæster Lars Larsen, som imidlertid kort efter solgte denne til sin søn Niels Larsen. I 1893 byggede han det nuværende stuehus i røde teglsten med stenfundament, kælder og  høj trappe.  I 1917 blev bygget et fodermesterhus tæt på gården. Dette blev senere benyttet til beboelse for gårdens efterkommere bl.a. Lorentz og Birgit Larsen, som købte gården i 1970.
Gårdens drift blev herefter omlagt fra agerbrug til svineproduktion. Birgit Larsen begyndte nu mere intensivt at dyrke sin hobby at lave keramik, hvor hun bl.a. underviste på aftenskoler. Den gamle kostald blev indrettet til galleri og selskabslokale med siddepladser til 50 personer.
Galleri Kratgården er stadig i drift.
Kratgården har sammen med nabogården Tjørneskovgård i 2003 etableret den nærliggende Vallø Golfklub med en 9 og 18 hullers bane.
Bag gården er beliggende en gravhøj kaldt Ranes Banke. Ifølge sagnet skulle ridderen Rane Jonsen, som medio 1200-tallet boede i Varpelev været halshugget her – men dette skete dog på Kilshøj nær Roskilde. Han var sammen med bl.a. Marsk Stig (ridderen Stig Andersen)  anklaget for meddelagtighed  i mordet på kong Erik Glipping i Finderup Lade år 1286.
Fra højens top har man en god udsigt over store dele af Stevns samt Køge by og bugt.