April billede 2017

Hovtvedgård, Hovtvedvej 7, Vråby

Hovtvedgård var en af de 8 fæstegårde under Vallø Stift i landsbyen Vråby. Gården lå oprindeligt på adressen Skovkildevej 1, men ved udskiftningen omkr. år 1800 fik den tildelt et markareal på ca. 115 tdr.l. i en afstand på 1,2 km fra bymidten. Dette medførte at arvefæster Niels Madsen i 1820 besluttede at opføre en helt ny gård på det ved udskiftningen tildelte samlede markområde.
Efter udflytning blev tilbage på toften i landsbyen kun den gulkalkede bindingsværkshovedbygning. Denne blev nedrevet i 2012 og en nyt hus opført på toften.
I 1868 solgtes gården af Vallø Stift til Hans Madsen. Den har siden haft skiftende ejere. En del af landsbrugsjorden blev senere solgt til 4 nærliggende husmandsbrug samt et jordløst hus.
Ved en brand nedbrændte stuehuset kun længerne blev reddet. Senere er disse nedrevet og genopført.
I 2007 blev gården solgt. Den nye ejer var kun interesseret i landbrugsarealerne, hvorfor han straks frasolgte bygningerne og omdannede derved denne til en jordløs ejendom.