April billede 2015

B2579

Pløjekonkurrence på en mark ved Højstrup.

Traktoren på dette foto er en Fordson Major fra omkr. 1950 med jernhjul og spændbånd på trækhjul, hvilket gør den får et bedre greb i muldjorden under markarbejdet. Ploven bag på traktoren er den såkaldte bugserplov, som ved en plug af traktorføreren blev hævet og sænket manuelt.
Traktorføreren er Jens Peder ridder fra Hestehaven ved Endeslev, som er i gang ved den årlige pløjekonkurrence på en mark ved Højstrup på Stevns år 2002.
Pløjekonkurrencen, der startede for ca. 25 år siden, afholdes én gang årligt på forskellige marker på Stevns.
Den enkelte deltagers præstation bliver bedømt af et antal landmænd valgt blandt de tilstedeværende tilskuere.
Hver deltager får inden start et areal, som han skal pløje. Han bliver efter endt pløjning bedømt på jævnheden i det nypløjede markstykke, furens dybde og om kanten har en opretstående markering samt om denne er lige. Første plovfure er derfor yderst vigtig for bare den mindste skævhed her vil være betydeligt mere synlig ved slutresultatet.
Vinderen af konkurrencen får af arrangøren Landboungdommen på Stevns overrakt et diplom samt en gave – som regel et værktøjssæt el. lign.